Vault34

VAULT34 YEŞİLÇAM SİNEMASI

Müzik, Ses ve Toplumsal Hareketler - Ümit Üret

İlk haftanın soru ve sorunlarına kısaca değinip ardından yine ilk haftada kendine yer bulan veya bulamayan bazı noktalara değineceğiz. 2 saatlik oturumun ilk saatinde aşağıda sıralanan başlıklar gündeme gelir. Eğer eksik gedik kalırsa, mesela yeteri müzik dinlenilmemişse ya da üzerine daha fazla konuşulması gereken konular olduğu düşünülmüşse ikinci saat de işgal edilir. Ancak en az bir yarım saat tartışmaya alan açmak hem de konuşulanları tekrar gözden geçirmek ve katkıyı duymak adına önemli olabilir.

- Toplumsal hareketler, hareketlenmeler ve eylem yapamadığımızda toplumsal hareketlenmeleri gündelik hayatımıza nasıl dahil edebiliriz?
- Müziğin yerinden edilmesi iddiasında 20. yüzyıl’daki müzik ve ses düşüncesinin evrimi. Müzik, ses ve mekansallığın imkanları.
- Müzikte ve seste anlamın kurulması.
- Psikoakustik; müziğin ve seslerin birey üzerine etkisi; beden ve affect mefhumu.
- Ses antropolojisi ve ses etnolojisi.

Katılım ücreti: 10 tl