Vault34

VAULT34 YEŞİLÇAM SİNEMASI

Müzik, Ses ve Toplumsal Hareketler - Ümit Üret

Müzik, Ses ve Toplumsal Hareketler [1]
28 Ocak Pazartesi 19:00-21:00
Konuşmacı: Ümit Üret

Seminer ve Tartışma Seansı
Süre: 2 saat

1960’lı yıllardan beri dünyada siyasal alanında köklü değişiklikler yaşandı. Öğrenci, yeni sol ve sivil hak hareketleri; 1970 ve 1980’lerin LGBTI, çevre, kadın, barış ve insan hakları hareketleri; 1990’ların ve 2000’lerin küresel adalet hareketleri zincirinde devam eden bu gelişim çizgisinde yalnız sınıfsal değil, kimliğe dayalı yaklaşımın da yoğunlaştığını görüyoruz. Artık iktidarı ele geçirmeye çalışmaktan ziyade kültürel alanın da değişimini hedef alınıyor, gündelik hayatla meselesi kuvvetleniyor ve tabir-i caizse özgürlüğün grameri değişiyor..

Müziğin muhalefet biçimi olarak olağanlığı bir sanatçının, grubun, müzisyenin elinden çıkmasına karşın özellikle protestoların bir parçası olarak tencere-tava havaları, göstericilerin ellerine aldıkları farklı cisimlerle çıkardıkları gürültüler, düdük sesleri, çığlıklar, halkın mikrofonu, susarak durmak; polislerin megafonla veya coplarını kalkanlarına vurarak çıkarttıkları sesle uyarıları, coğrafyaya göre tank-top-silah seslerinin bütünü yani ses peyzajı da artık toplumsal-sosyal hareket ve karşı hareketlerde kendine yer bulur oldu. Yalnız bir protesto/ işgal halinden ziyade kamerayla görünmeyeni mikrofonla kaydetmenin de çevresel muhalefette bir ‘’silah’’ olarak kullandığını da göz önünde bulundurunca işler biraz karışır gibi görünse de genişliyor, yeni sesler ve ses çıkarma yollarıyla yeni toplumsal hareketler birleşiyor. Müzik etrafında gelişen toplulukların kültürel alandaki varlıkları, üretim ve tüketim biçimlerinin. İşte tam da bu noktada küresel antikapitalist hareketin estetiği doğrudan politik bir alan olarak gördüğünü, bunun üzerine teorik ve pratik bir literatürün inşa olduğunu, eylemlerin insanların ekonomik ve politik baskılara karşı çıktıkları birer ‘’oyun’’alanı olarak görülüp duyulabileceğini de söyleyebiliriz.

Bu söyleşi dizisinde kent ve kültürüne dair olan bu tepkileri, estetik ve politik direniş biçimlerine mümkün mertebe klasik halinden uzaklaşarak ancak onu bırakmadan değinmeye, incelemeye çalışacağız.

- Yeni ve eski toplumsal hareketler. Bu hareketlerde müziğin ve sesin yeri.
- Kent hakkı, heteretopya, kamusal alan.
- Beden ve affect.
- Direniş ve yaratıcılık (remix, detournement, temellük ve karşı temellük
- Özgürleşme/ tekillik/ özneleşme süreçleri.
- Estetik direniş, politik ve estetik kompozisyon.
- Müziğin ‘’yerinden edilmesi’’, ses ve sessel olana ilginin artması (Ses peyzajları, ekomüzikoloji, sesle aktivizm).

Ücret: 10TL
Rezervasyon: info@vault34.org