Vault34

VAULT34 YEŞİLÇAM SİNEMASI

Tekinsiz Filmler Seçkisi


Tekinsiz Filmler Seçkisi

Tekinsiz Açı: Şüpheli Bir Giriş
Rafet Arslan küratörlüğünde Tekinsiz Filmler Seçkisi


Sigmund Freud'un ortaya attığı tarihten beri "Tekinsiz" kavramı, edebiyat ve plastik sanat yanında, sinemanın da temel meselelerinden biri haline gelmiştir. "Tekinsiz" bize bir taraftan çok tanıdık, bir taraftan çok yabani ve yüzleşmesi imkânsız imgeler sunar. Huzursuzluk duygusu ve kaygının egemen olduğu toplumsal dönemlerin simgesi olarak kalacaktır; Sevgili Tekinsiz.


“Vault 34, Tekinsiz Filmler Seçkisinin sonunda “Frankenstein’in Laboratuvarı 2” adıyla, izleyicileri seçki temasını ve filmleri tartışmaya açan bir sinematek etkinliği düzenleyecektir. Tartışma küratör Rafet Arslan'ın kısa sunumu ardından başlayacaktır.