Vault34

VAULT34 YEŞİLÇAM SİNEMASI

İran Sinemasından Türkçe Film Haftası


7 ARALIK

-> 19:00 Ev


8 ARALIK

-> 14:00 Ben İsmetim / Karlı Yollar / Sürmeli Kız

-> 15:30 PANEL: Iran'da Türkçe Film Üstüne

- - Ihsan Kabil, Kamil Engin, Riza Siami, Rıza Oylum

-> 17:00 Eksiklik / Sara'nın Sesi / Köprü / Kara Yol

-> 19:00 Soguk


9 ARALIK

-> 14:00 Karlı Damlar / Sözsüz Âşık / Kafes

-> 17:00 Beyaz Göl / Unutmak / Katil

-> 19:00 O


10 ARALIK

-> 17:00 Hayvan / Ardak / Ağla / Yara

-> 19:00 Saray