Vault34

VAULT34 YEŞİLÇAM SİNEMASI

İmam Adnan Sokak, No:8, Beyoğlu, İstanbul

info@vault34.org

Vault34: Bir Sığınak Eylemi


Vault34, deneyimlediğimiz ve eylemlendirdiğimiz her şeyin saklandığı bir sığınak. Çokluk değil kalabalık içinde sesini duyur(a)mayan hareket, eylemlilik, deney ve arzuya açık, kültürel hegemonyanın dışında durmak isteyen, canlı ve güncellenen bir bellek mekânı. Bu mekânda, ol(a)mayacağı ve yapıl(a)mayacağı düşünülen şeylerin olabileceğine ve yapılabileceğine inanıyoruz ve başkalarının hobi olarak addettiği uğraşlara hayatlarını vakfeden, kendi gündemini kendi belirlemenin peşindeki kişi ve kolektiflere hem zaman geçirebilecekleri hem de etkinlik yapabilecekleri bir alan açmak istiyoruz. Üretimin farklı biçimlerde yapılabileceği fikrinden güç alarak hareket ediyoruz. Sadece ortaya çıkan son ürün değil, işin yapım aşaması yani süreç de bizde merak uyandırıyor. Mecrası ne olursa olsun üretimde kullanılan malzemenin ham hâlinin de peşindeyiz.


Vault34’ün mekânsal işlevinden (bir sinema salonu) ötürü sinema ile güçlü bir bağı var. Belli kürasyonlarla yapılan ve ana akımda yer bulamayan ya da festivallerde yer almayan film gösterimlerinin yanı sıra, yönetmenlerin de dahil olacağı oturumlar düzenleyerek üreten ve tüketen arasında bir bağ kurmak, katılımcının pasif izleyici/tüketici konumundan çıkma olanağını yaratmak istiyoruz.


Müzik ve sesle de meselesi olan Vault 34 tayfası olarak, diğer kültürel çıktılar gibi müziğin de bir tüketim unsurundan çok daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Tartışma alanı yaratıp fikirleri çoğaltmak ve derinlemesine çözümlemeler yapmak istiyoruz. Sanat üretiminin kolektif bir eylem olduğu fikrini destekleyecek her tür karşılaşmayı önemli buluyoruz.


Çeşitliliği barındıran bir öğrenme alanı ihtiyacını karşılamak üzere müfredatın katılımcılar tarafından oluşturulup geliştirildiği seminerler ve alanlarında bilgi sahibi olan kişilerin başı çekeceği atölyeler düzenleyerek, tartışma ve eleştiri imkanının ortadan kalktığı bu zamanlarda bilginin serbest üretim ve dolaşımına, biriktirilmesine ve sorgulanmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.


Yapılacak konserler, film gösterimleri, seminerler ve bu gibi etkinlikler vasıtasıyla bir araya gelen insanların oluşturacağı eylemlilik halinin ve yapacağı bilgi paylaşımının, burayı bir ‘infoshop’a dönüştürmesini ve mekânın açık bir atölyeye dönüşmesini umuyoruz.


Vault 34, parçalanma ve kendi alanlarımıza kapatılmanın had safhada olduğu bu zamanlarda tekinsizlik ve endişe hissiyle mücadele etmek için sosyal ve kültürel alanda birlikteliklerin kurulmasını amaçlayan karşı duruşun mekânsal bir tezahürü olarak da düşünülebilir. Kültürel bir bombardıman altındayız ve burası kendimizi bu bombardımandan koruyacağımız yer.